OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK

www.sopanka.hu

Az oktatási segédanyagokat (alfa verzió) 1920x1080 képpontos 16 bites színmélységben ajánlott megtekinteni!

Ez nem a teljes tananyag!!!! Ez csak egy kis segítség az elsajátításához!
A teljes tananyag az adott tantárgy követelményében a kötelező irodalomnál található!
A honlapon szereplő tartalmak a szerző szellemi tulajdonát képezik. Felhasználásuk engedélyhez kötött.
Csak ezen a honlapon és kizárólag online tanulásra használható! Másolni, letölteni, terjeszteni tilos!


Szerves kémia

Szénhidrogének
     Telített- és halogénezett szénhidrogének
     Telítetlen szénhidrogének: alkének és alkinok
     Aromás szénhidrogének
Oxigén tartalmú vegyületek
     Alkoholok
     Fenolok
     Éterek
     Aldehidek és ketonok
     Karbonsavak
Szerves nitrogénvegyületek
     Nitrozo- és nitrovegyületek
     Aminok
     Hidrazo-, azo- és diazovegyületek
Egyéb szerves elemorganikus vegyületek
Heterociklusos vegyületek
Biológiailag aktív molekulák
     Terpének, szteroidok, vitaminok
Természetes és mesterséges alapanyagú műanyagok
Makromolekulák
     Egyszerű és összetett lipidek
     Detergensek és membránok
     Mono-, oligo- és poliszacharidok
     Aminosavakpeptidekfehérjék
     Nukleo(z/t)idok, nukleinsavak

     Növényvédőszerek (alapfogalmak)                    
Biokémia

Enzimek: Alapfogalmak és kinetika
Lebontó folyamatok
     Glükolízis és erjedés
     Citromsavciklus (Krebs ciklus)
     Terminális oxidáció és oxidatív foszforiláció
     Pentóz-foszfát ciklus
     Glioxálsav ciklus
     Cori-kör
     Lipidek lebontása és a glicerin lebontása
     Zsírsavak aktiválása, transzportja és lebontása (ß-oxidáció)
     Aminosavak lebontása és az urea ciklus
Felépítő folyamatok
     Glükoneogenezis
     Zsírsavak és lipidek bioszintézise
     Fotoszintézis: fényszakasz és a sötétszakasz (Calvin ciklus)
Replikáció
Transzkripció
Transzláció
Szabályozás


Jelenleg van COVID-19 járványügyi intézkedés!
A látogatók száma 2010. július 6-a óta:   free counter
A látogatók száma 2020. március 13-a óta:   website counter